Salonul UGAL INVENT 2019 a fost finanţat parţial din proiectul "Excelenţă, performanţă competitivitate în activităţi CDI la Universitatea "Dunarea de Jos" din Galaţi", acronim "EXPERT", finanţat de Ministerul Cercetarii şi Inovării prin Programul 1 - Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 - Performanţa instituţională - Proiecte de finanţare a excelenţei în CDI, Contract nr. 14PFE/17.10.2018.
Strada Domnească, nr. 47
Galati, ROMÂNIA

+40 336 130 214
+40 744 276 267

nicoleta.stanciu@ugal.ro